Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort


Informatie voor ondernemers als gevolg van het Coronavirus:

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (actueel: 4 april 10:15 uur)

Aanvragen vanaf maandag 6 april om 09.00 uur, klik hier voor de aanvraag NOW bij het UWV


Meerdere bedrijven (ook ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers) kunnen gebruik maken van het noodloket voor de tegemoetkoming van € 4.000. Klik op 4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19 (actueel; 3 april 10.30 uur) om alle informatie te lezen. U kunt de aanvraag doen op RVO.nl. De compensatie is € 4.000,– per onderneming, niet per ondernemer. De regeling geldt niet als je je bedrijf aan huis hebt.

Vind je dat de SBI-code in het Handelsregister niet overeenkomt met je hoofdactiviteit, dan kun je dit melden bij RVO.nl. Per geval wordt naar de registratie gekeken, het heeft geen zin om nu je SBI-code aan te passen. Heb je wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en je bent van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kun je dit ook melden bij RVO.nl. 


 

Regeling overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus (actueel: 3 april 10:15 uur)


Vragen over Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en DGA (Tozo) (actueel: 3 april 09:30 uur)

Bovenstaande regeling is alleen voor zelfstandig ondernemers en DGA’s gestart vóór 17 maart 2020 met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
U vraagt de extra Bbz-ondersteuning aan bij de gemeente waar u woont. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie. Het is niet nodig meteen een aanvraag in te dienen. Het aanvraagloket gaat bij veel gemeenten vandaag of morgen open. Het ontlast de gemeente als aanvragen gespreid binnenkomen op het moment dat aanvragen mogelijk is. Advies: kijk op de website van de gemeente of de aanvraag al mogelijk is.

De DGA, die meer dan 50% van de aandelen in de bv heeft, kan ook gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Dit blijkt ook uit de check op www.krijgiktozo.nl.

Tips: de aanvraag gaat meestal via DIGID! ID bewijs van partner kan nodig zijn. Het geld moet op de zakelijke bankrekening gestort worden en doe een pdf van het actuele banksaldo van de zaak erbij indien dit een vraag is. Als er gevraagd gaat worden om een salarisspecificatie dan mag je het bankafschrift bijvoegen met de opname privé van februari erop, dan weten ze wat je inkomen is! Het kan per gemeente verschillen wat ze vragen. Via de volgende site komt u bij de gemeente waar u de aanvraag kunt doen: www.krijgiktozo.nl.


Betalingsproblemen door Coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

Wij hebben een brief opgesteld welke wij namens u kunnen versturen naar de belastingdienst. Wij horen graag van u als u gebruik wilt maken van bijzonder uitstel van betaling van de belastingen.Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort is een fris en modern administratiekantoor. Met een team van 5 medewerkers doen we de administratie en het belastingadvies van startende ondernemers, ZZP’ers tot middelgrote organisaties. Daarnaast beschikt ons kantoor over een uitgebreid netwerk van externe specialisten. Dus voor alle financiële vraagstukken kunt u bij ons kantoor terecht. Wij zijn een vertrouwd adres voor ondernemer en particulier.

Ondernemer

Als ondernemer dient u diverse belastingaangiften te doen. Gebruik makend van alle fiscale mogelijkheden die er zijn, en door onze ervaring en kennis op fiscaal gebied, weet u dat u nooit te veel belasting betaalt. Ook met vragen over persoonlijke financiële planning, rechtsvormen en opvolging van uw bedrijf kunt u bij ons terecht. Als het nodig is dan treden we voor u in overleg met de Belastingdienst, wij hebben een vast contactpersoon bij de Belastingdienst. Wij regelen het voor u.

Waarom Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort? U heeft één contactpersoon, die u kent en weet wat uw wensen zijn. Persoonlijk en snel. Even bellen of binnenlopen? U bent welkom. Eenmaal klant dan blijven wij actief met u meedenken. Hierdoor kunnen wij inspelen op alle ontwikkelingen binnen uw onderneming.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Via NOAB ontvangen wij dagelijks al het relevante nieuws met betrekking tot fiscale zaken, arbeidszaken, pensioen en sociale wetgeving. Hierdoor zijn wij in staat voortdurend rekening te houden met actuele (on-)mogelijkheden.

Administreren leuker en makkelijker maken, kies voor het online boekhouden (scan & herken)

De ontwikkelingen op administratief gebied gaan razend snel. Het boekhouden zal steeds meer een technologische handeling worden. Zelf de administratie bijhouden op een makkelijke, overzichtelijke en betaalbare manier. Bij ons kunt u online boekhouden met Asperion. Denk hierbij aan de automatische bankkoppeling en het scannen en herkennen van facturen. Bespaar hiermee uw kostbare tijd zodat u meer vrije tijd overhoudt of meer tijd in (extra) klanten kunt steken!

Dienstverlening van ons administratiekantoor

Onze dienstverlening is onder te verdelen in de vakgebieden jaarrekening en rapportages, IB+ winstaangifte (verkort), administratieve dienstverlening, online boekhouden (scan & herken), salarisadministratie, fiscaliteit, advisering en ondersteuning. Juist door onze ervaring en expertise kunnen wij u door onze directe betrokkenheid op allerhande deelterreinen op maat bijstaan. Uit ervaring weten wij dat u als ondernemer veel ad-hoc vragen hebt, waar u vaak direct antwoord op wilt hebben.