Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort

Wat is Horizontaal Toezicht?

Als ondernemer weet u graag waar u aan toe bent. Dat geldt zeker voor financiële en fiscale zaken. Horizontaal Toezicht biedt ondernemers meer zekerheid. De Vries & Nell Amersfoort werkt samen met de belastingdienst, in het vertrouwen dat past bij een moderne en maatschappelijke manier van ondernemen. Bij Horizontaal Toezicht gaat de belastingdienst er vanuit dat ons kantoor werkt volgens vooraf overeengekomen normen en dat onze aangiften kloppen. Dit betekent dat veel controles overbodig worden en onze aangiften snel worden verwerkt.

Convenant Horizontaal Toezicht

Sinds 9 juli 2019 heeft De Vries & Nell Amersfoort een convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. In plaats van achteraf elke individuele aangifte te controleren, heeft de Belastingdienst vooraf onze systemen en werkwijzen positief beoordeeld en zijn wij in staat om een constante goede kwaliteit van aangiften te leveren. Daardoor acht de Belastingdienst achteraf controleren als overbodig. De Belastingdienst blijft overigens steekproefsgewijs ook cliënten die vallen onder het Horizontaal Toezicht controleren.

Voordelen Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht levert u een aantal voordelen op. Wij zetten de belangrijkste voor u hieronder uiteen.

  • omdat uw aangifte bij de Belastingdienst het stempel ‘aanvaardbaar’ krijgt, wordt deze veel sneller verwerkt. U heeft dus eerder duidelijkheid over uw aangifte;
  • de Belastingdienst controleert slechts steekproefsgewijs. Daardoor zijn er minder controles. Als een controle nodig blijkt te zijn, dan wordt deze veel sneller gestart en afgerond;
  • in de fiscale wetgeving is interpretatie mogelijk en nemen wij samen met u standpunten in voor een zo gunstig mogelijke afwikkeling van de aangifte binnen de wettelijke grenzen en ethiek. Onder Horizontaal Toezicht lichten we vooraf dat standpunt toe als we inschatten dat de Belastingdienst er anders over zou kunnen denken. De Belastingdienst beoordeelt het ingenomen standpunt vervolgens met de kennis van dit moment. Daardoor weet u sneller waar u aan toe bent;
  • wij hebben vaste contactpersonen bij de Belastingdienst. Daardoor verloopt de communicatie veel directer en sneller;
  • de Belastingdienst stelt snel een definitieve aanslag vast;
  • door het direct opleggen van een definitieve aanslag kun u (indien van toepassing) sneller de middeling toepassen;
  • wanneer u onverhoopt betalingsproblemen heeft, zullen verzoeken om betalingsregelingen soepeler worden afgewerkt en geaccepteerd en kan sneller in contact worden getreden met de invorderaar.

Omdat wij een convenant met de Belastingdienst hebben gesloten, kunt u samen met ons bekijken of horizontaal toezicht voor u ook tot de mogelijkheden behoort. U moet dan wel bereid zijn te bevestigen dat u uw financiële administratie en andere benodigdheden tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Wanneer u instemt om mee te doen stellen wij een verklaring op en melden u aan bij de belastingdienst. Vanaf dat moment vallen uw aangiften onder de convenantregeling. U kunt altijd en zonder opgaaf van redenen uw instemming intrekken.

Wilt u ook meer zekerheid en deelnemen aan Horizontaal Toezicht, neem dan contact met ons op zodat wij samen kunnen kijken of u aan de voorwaarden voldoet.