Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort

Formulier voor opgave van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2019

Ten behoeve van het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2019 verzoeken wij u onderstaand formulier te downloaden, printen en in te vullen en de benodigde informatie aan te leveren.

In ons streven om een voor u zo eenvoudig mogelijk formulier te hanteren, hebben wij gekozen voor een “algemene” vragenlijst. Daar waar nodig kunt u onder de vragen uw opmerkingen plaatsen. De door ons gevraagde stukken zoals de jaaropgaven etc. mag u per post opsturen of inscannen en per e-mail toezenden.

Wanneer voor u sprake is van een specifieke fiscale situatie verzoeken wij u dit aan het einde van dit formulier aan te geven. Bij het opstellen van uw belastingaangifte zullen wij dan contact met u opnemen.