Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort

Advisering en ondersteuning

Een andere zeer belangrijke peiler in ons beroep is het u in vertrouwelijke sfeer adviseren over allerhande voor u belangrijke vraagstukken. Juist omdat wij u en uw bedrijf door en door kennen, kunnen wij gerichte adviezen op maat verstrekken. Voor zeer gespecialiseerde adviezen kunnen wij terugvallen op een netwerk van externe deskundigen. Wij raadplegen hen ook regelmatig voor een second opinion, zodat wij er zeker van zijn dat wij u optimaal adviseren.

  • Bijstand bij aan- / verkoop van uw bedrijf.
  • Optimaliseren van uw bedrijfsstructuur om fiscale redenen of, last but not least, voor opvolgingsdoeleinden
  • Toekomst
  • Toe- en uittreden van vennoten
  • Daarnaast kunnen wij u ook op het persoonlijke vlak adviseren op het terrein van financiële planning. Dit kan gebaseerd zijn op allerlei uitgangspunten, zoals toetsen of uw oudedagsvoorziening voldoende is, het optimaliseren van vermogensoverdracht naar bijvoorbeeld uw (klein)kinderen met de minste belastingdruk enzovoort.