Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort

Schenk- en erfbelasting

Bij het ontvangen van een schenking of een erfenis hoort vaak ook het betalen van schenk- of erfbelasting. Voor de schenkbelasting gelden diverse vrijstellingen en tarieven. Daarnaast vraagt de aangifte erfbelasting om fiscale kennis. Wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden en de regels voor erven en schenken en de specifieke wet- en regelgeving. Zo zorgen wij dat u profiteert van mogelijke belastingvoordelen.

Schenkbelasting
Schenken bij leven is vaak fiscaal voordelig. Met een schenking kunt u bijvoorbeeld uw kind(eren) of kleinkind(eren) financiële steun bieden voor het kopen van een huis of het bekostigen van een studie. Ook kunt u geld schenken aan een goed doel. Schenken bij leven zorgt ervoor dat uw nalatenschap lager wordt. Hierdoor hoeven uw erfgenamen straks minder erfbelasting te betalen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes en het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Ook verzorgen wij voor u de aangifte schenkbelasting.

Erfbelasting
Een erfgenaam ontvangt van de Belastingdienst een formulier voor aangifte erfbelasting. Deze aangifte moet de erfgenaam binnen acht maanden na het overlijden bij de Belastingdienst indienen. Soms heeft een erfenis ook weer consequenties voor de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast moet er namens de overledene een aangifte inkomstenbelasting (F-biljet) worden gedaan. Het erfrecht en de fiscale regelgeving maken deze aangiften complex. Ook is het vaak voor de erfgenaam een emotioneel moeilijke tijd. Wij ondersteunen erfgenamen bij het doen van deze aangiften. Wij kunnen de complexe wetgeving in begrijpelijke taal uitleggen, de regels op de juiste manier toepassen en er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk belasting betaald hoeft te worden.

Kan ik uitstel krijgen voor de aangifte erfbelasting?

Jazeker kan dat! Vraag uitstel aan vóór de inleverdatum die op de brief staat waarin de erfgenamen wordt gevraagd aangifte te doen. U krijgt sowieso 5 maanden uitstel. Nadat u om uitstel hebt gevraagd stuurt de Belastingdienst binnen 3 weken een brief met het antwoord op uw verzoek. Uitstel voor 5 maanden keurt de Belastingdienst altijd goed. Vraagt u meer dan 5 maanden uitstel aan maar  wordt het verzoek afgewezen dan krijgt u wel uitstel, maar maximaal 5 maanden.