Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort

Salarisadministratie

Salarisadministratie is meer dan een loonstrookje. Uw medewerkers verwachten dat ze tijdig krijgen waar ze recht op hebben. En dat alles duidelijk en foutloos op de loonstrook staat. En u moet alle premies en belastingen afdragen. Salarisadministratie is complex. Wij verzorgen uw loonadministratie graag voor u, altijd tijdig en correct.

Wij bieden u full-service in loonadministratie, inclusief alle premies, heffingen en kortingen. Uw wensen, de wettelijke eisen en de afspraken in arbeidsovereenkomsten staan centraal. Zo kunt u met een gerust hart uw salarisadministratie aan ons uitbesteden. Wij maken duidelijke afspraken met u over het aanleveren van de gegevens. En over het moment waarop de loonadministratie elke maand klaar moet zijn. Daarbij zijn wij proactief: hebben wij het gevoel dat er een keer iets ontbreekt of mis gaat, dan trekken wij zeker aan de bel. Wij zorgen dat het klopt, dat voorkomt ruis tussen u en uw medewerkers.

Loonadministratie is door de huidige wet- en regelgeving erg complex. Met onze altijd actuele, specialistische kennis van regels op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en cao’s maken wij alles voor elkaar volgens de nieuwste wetten en regels. Dat doen wij inclusief alle bijkomende administratieve handelingen zoals het verzorgen van de belastingaangifte en het berekenen van pensioenpremies.

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Wij kunnen u adviseren omtrent de Wet arbeidsmarkt in balans en kunnen voor iedere werknemer het arbeidscontract opstellen.

Onze salarisadministrateur Bart Boshuizen is uw vast aanspreekpunt met kennis van zaken en jarenlange ervaring. Bart kent u en uw bedrijf, onderhoudt persoonlijk contact en denkt met u mee.

Wij maken gebruik van Mijn LoonDossier, wat hebt u als werkgever aan Mijn LoonDossier?

Voor ons als administratiekantoor is het handig dat wij in één keer de periodieke serie-overzichten (pdf) voor de klant op het web kunnen zetten. Natuurlijk ter check van de loonstroken voordat u ze naar de werknemers zendt, maar ook bijvoorbeeld de maandelijkse journaalpost, betaallijst lonen, stand verzuim- en verlofdagen, etc.

Met Mijn LoonDossier kan dat alles snel en eenvoudig:

  • U kunt alle overzichten bekijken op het eigen beveiligde deel van Mijn LoonDossier
  • Wij informeren u dat het serie-overzicht – inclusief de loonstroken – ter check klaarstaat op Mijn LoonDossier
  • U controleert of de loonstroken in orde zijn. Zo ja, dan geeft hij u het groene licht om die stroken te uploaden naar de werknemers
  • Wij plaatsen de voorbedrukte loonstrook vervolgens op Mijn LoonDossier bij de juiste werknemer
Alle overzichten staan in Mijn LoonDossier

Wij versturen alle overzichten zoals de salarisstroken, jaaropgaven, journaalposten, SEPA-bestanden, de loonaangifte, etc. naar Mijn LoonDossier. Die overzichten (pdf) komen dan vanzelf terecht op de juiste, beveiligde plek in de cloud.

App Mijn LoonDossier
  • Er is een mijn.loondossier-app voor iOS (iPhone, iPad), en Android. Windows volgt nog
  • De app is vooral handig voor werknemers, die zo altijd o.a. hun loonstroken kunnen inzien
  • De app toont vrijwel alles wat men ook via Mijn LoonDossier kan zien, maar er is daarvoor geen pc nodig
  • U kunt de app gratis installeren, zoals u dat met uw smartphone of tablet gewend bent.