Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort

Salarisadministratie

De regelgeving op dit gebied is complex en sterk aan veranderingen onderhevig. Belangrijk is dat uw werknemers, die mede de basis zijn van uw bedrijf, weten dat hun nettoloon op de juiste wijze is berekend. Wij kunnen de volgende zaken voor u regelen:

  • alle zaken van loonstrook tot en met de jaaropgaven voor uw werknemers, de electronische aangifte van de loonheffing en de electronische pensioenopgave
  • ad-hoc berekeningen van nettoloon en/of loonkosten
  • invullen formulieren/jaaropgaven verzekeringen en arbodiensten; ziek- en herstelmeldingen etc.
  • aangeven van fiscale (on-)mogelijkheden in de beloningsfeer
  • werkkostenregeling
  • afwerken van boekenonderzoek door de belastingdienst
  • exporteren van uw salarisbetalingen naar SEPA en uw loonjournaalpost naar een boekhoudprogramma
  • opstellen arbeidsovereenkomsten

Wij maken gebruik van Mijn loondossier en Mijn loondossier app

U kunt als werkgever loonstroken, jaaropgaven, loonjournaalposten, aangifte loonheffing e.d. in Mijn loondossier ontvangen. Zo heeft u in Mijn loondossier alles overzichtelijk bij elkaar.

Er is een Mijn loondossier app voor iOS en Android. De app is vooral handig voor werknemers, die zo altijd o.a. hun loonstroken en jaaropgave kunnen inzien. U kunt de app gratis installeren.