Welkom bij De Vries & Nell Amersfoort

IB+ winstaangifte (verkort)

Wilt u een jaarrekening van uw eenmanszaak of vof ontvangen die u begrijpt? Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort kan u hierbij helpen. U bent als ondernemer verplicht om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Bij een eenmanszaak of vof bent u echter niet verplicht om een jaarrekening op te stellen; een balans en winst- & verliesrekening als bijlage in uw aangifte inkomstenbelasting is voldoende voor de belastingdienst.

Veel zelfstandigen zonder personeel laten onnodig een jaarrekening opmaken. Van de fiscus hoeft dit namelijk niet.

Als zzp’er dien je aan het einde van het jaar een balans- en winst en verliesrekening op te laten stellen. Meestal doet je boekhouder of accountant dat.

De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren).

Uit het boekhoudpakket van je boekhouder komt ook de winst- en verliesrekening waarop omzet (exclusief btw) staat en kosten (exclusief btw) staan. Deze bedragen neemt je boekhouder over in de aangifte Inkomstenbelasting.

De jaarrekening is niet noodzakelijk om aan je verplichtingen aan de fiscus te voldoen. Wel kan de jaarrekening handig zijn in andere situaties. Banken nemen niet altijd genoegen met de uitdraai van de balans- en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening of hypotheek.