Privacy beleid, Copyright en Disclaimer

Privacy beleid
Deze website wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort. Bij uw bezoek aan deze website worden uw persoongegevens niet door Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort geregistreerd. Indien u door middel van vragen, inschrijven, sollicitaties of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Van die gegevens kan Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort gebruik maken voor een goede communicatie met u.
Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort maakt verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de site wordt bezocht en via welke links dat gebeurt. Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Twitter en Facebook
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, of als u uw gegevens wilt bekijken of aanpassen, neem dan contact met ons op via amersfoort@devriesennell.nl.

Browserinstellingen
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Openbaarmaking / verstrekking aan derden
In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, zullen uw gegevens aan derden (al dan niet tegen vergoeding) ter beschikking worden gesteld.

Vragen aan Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort
Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan. Deze gegevens zullen overigens niet worden bewaard, behoudens in geval van communicatie over diensten van Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort.

Derdenwerking
Deze privacy-verklaring is alleen van toepassing op gegevens verkregen door en bewaard door Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort en heeft geen werking naar derden.

Wijzigingen
Deze privacy-verklaring kan naar aanleiding van wettelijke of andere omstandigheden moeten worden gewijzigd.

Copyright
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort. Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Disclaimer
Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website.