Actueel

Actuele informatie van De Vries & Nell Amersfoort

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Verplichte AOV voor zzp’ers

Ben je zzp’er? Dan moet je je rond 2024 verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zo’n verplichte AOV staat in het principeakkoord over de pensioenen waarover de vakbonden en het kabinet overeenstemming hebben bereikt.
De komende tijd gaat het kabinet aan de slag met voorstellen voor de uitvoering van deze nieuwe plannen. We houden je op de hoogte.Juli 2020: voorstel Stichting van de Arbeid aangenomen

De Stichting van de Arbeid (StAr) heeft op 3 maart een advies neergelegd bij minister Koolmees. Hij heeft dit op 6 juli overgenomen. Wel laat hij onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de plannen. De voorbereidingen van het wetsvoorstel starten naar verwachting begin 2021.

Volgens deze plannen gaat de verplichte AOV er als volgt uitzien:

  • De verzekering geldt voor zzp’ers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden), dga’s en meewerkende echtgenoten. Dus niet voor zelfstandigen mét personeel.
  • De premie wordt inkomensafhankelijk (naar schatting 8% van het inkomen) en fiscaal aftrekbaar. De maximale premie zal rond de € 220 per maand liggen.
  • De uitvoering en re-integratie worden uitgevoerd door het UWV. De premie wordt betaald aan de Belastingdienst.
  • De verplichte AOV dekt 70% van het laatst verdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1.650 bruto. Dit is het Wettelijk Minimum Loon.
  • Er is een standaard wachttijd van 52 weken. Deze periode kun je aanpassen naar 26 of 104 weken. Uiteraard wel tegen een aangepaste premie. Het maximale te verzekeren inkomen is circa € 30.000.
  • De AOV loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
  • Deze verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid
  • Heb je al een AOV of krijg je al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan hoef je niet mee te doen met deze verzekering. Deze verzekering moet minimaal hetzelfde dekken als de verplichte AOV. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.
  • Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en krijgen een uitkering. Voor de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.