Actueel

Actuele informatie van De Vries & Nell Amersfoort

Convenant Horizontaal Toezicht De Vries & Nell met de Belastingdienst

Sinds 9 juli 2019 heeft De Vries & Nell Amersfoort een convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. In plaats van achteraf elke individuele aangifte te controleren, heeft De Belastingdienst vooraf onze systemen en werkwijzen positief beoordeeld en zijn wij in staat om een constante goede kwaliteit van aangiften te leveren. Daardoor acht de Belastingdienst achteraf controleren als overbodig. De Belastingdienst blijft overigens steekproefsgewijs ook cliënten die vallen onder het Horizontaal Toezicht controleren.

Wat zijn de voordelen en hoe kunt u deelnemen? Dat kunt u hier lezen.